Birçok araştırmanın da gösterdiği gibi çalışma ortamının  motivasyon ve verimlilik üzerindeki  etkisi yadsınamaz. Evlerimizden daha fazla vakit geçirdiğimiz ofislerimizde, çalışanların ve işverenlerin kendilerini rahat hissettikleri ve keyif aldıkları bir çalışma ortamı yaratmak ise bizim işimiz.